फारबिसगंज प्रखंड

Forbesganj Block

Panchayat in Forbesganj Block 

Amahara 
Amauna 
Arraha 
Aurahi East 
Aurahi West 
Bhag Kohalia 
Bhatiyahi 
Bokra 
Dhol Baja 
Doria Sonapur 
Forbesganj 
Ghoraghat